Bohoslužby

23.11.2020-29.11.2020 - aktualizované pri nedeľných bohoslužbách v oznamoch /


HRABUŠICE FILIALKA BETLANOVCE
Pondelok 13,00 Pohreb Obnovená možnosť tzv.šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Má výhradnú platnosť pre sediacich.
Utorok 7,00 -
Streda 18,00 Červená streda - celý svet si pripomína ľudí prenasledovaných pre vieru. Rôzne verejné objekty i kostoly v tento deň vysvietia na červeno.
Štvrtok 18,00, 18,30 - 20,00 hod. Poklona Sviatosti Oltárnej - za ukončenie pandémie -
Piatok 17,00, sv. omša za účasti detí, o 17,40 hod. v kostole bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí, na záver sa rozdajú prihlášky -
Sobota 7,00 18,00 Zvlášť za účasti seniorov, požehnanie adv. vencov
Nedeľa 8,00, požehnanie adv. vencov, 11,00 Zvlášť za účasti seniorov, požehnanie adv. vencov, všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách - od 1.10.2020 až do odvolania 9,30, požehnanie adv. vencov, z rozhodnutia KBS sa po sebe nasledujúce piatky majú prežívať ako Popolcová streda a Veľký piatok