Bohoslužby

25.05.2020-31.05.2020 - aktualizované pri nedeľných bohoslužbách v oznamoch /


HRABUŠICE FILIALKA BETLANOVCE
Pondelok 18,00 Naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť je možná, avšak dobrovoľná.Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.
Utorok 7,00 Počas bohoslužieb ľudia musia mať na tvári rúško. Zostáva zákaz podávania rúk pri obrade pokoja. Pri vstupe do kostola bude povinná dezinfekcia rúk. Sv. prijímanie bude podavané do rúk. V kostole sa bude sedieť a stáť na presne vyznačených miestach. Na vonkajšom priestranstve pred kostolom je potrebné dodržať dvojmetrové vzdialenosti.
Streda 18,00 17,00
Štvrtok 18,00 -
Piatok 17,00 -
Sobota - 18,30 Zvlášť za účasti seniorov
Nedeľa 8,00, 11,00 Zvlášť za účasti seniorov 9,30