Bohoslužby

23.03.2019-31.03.2020 - aktualizované pri nedeľných bohoslužbách v oznamoch /


HRABUŠICE FILIALKA BETLANOVCE
Pondelok Výzva Svätého Otca Františka na modlitbu Urbi et Orbi -
Utorok Sv. Otec František prosí všetkých veriacich, aby sa na slávnosť Zvestovania Pána, 25.marca 2020 napoludnie modlili za odvrátenie pandémie. Odporučaná modlitba je Otče náš za skončenie pandemie. -
Streda V piatok 27.marca 2020 večer o 18.00 hod. bude na Námestí sv.Petra vo Vatikáne adorácia Oltárnej sviatosti, Sv. Otec pritom udelí požehnanie Urbi et Orbi, pričom bude možné získať úplné odpustky. -
Štvrtok Kompletný text o udelení mimoriadnych odpustkov a usmernení ohľadom sviatosti zmierenia v čase pandémie nájdete na webovej stránke: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200321012 -
Piatok - -
Sobota - -
Nedeľa S platnosťou od 10.3.2020 do 31.3.2020 sa nesmú sláviť na území Slovenska verejné bohoslužby.Každý deň nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk -