Oznamy

7.február 2016

Oznamy

Zbierka na Charitu

Na Prvú pôstnu nedeľu 2016 sa už tradične bude konať jarná zbierka na Charitu. Spišská katolícka charita informuje, že pri jesennej zbierke na Charitu sa vyzbieralo 95 913,84€. Suma bola použitá na stavbu Domu Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni. Dom bude slúžiť dospievajúcej mládeži. Výťažok jarnej zbierky na charitu bude použitý na rekonštrukciu Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi. Škola slúži deťom s viacnásobným postihnutím. V mene vedenia a zamestnancov SpKCH a aj vo svojom mene ďakujem všetkým dobrodincom, ktorí podporujú charitatívne diela v našej diecéze.

95 rokov od biskupskej vysviacky prvých slovenských biskupov

V tomto roku vo februári si pripomíname 95 rokov od biskupskej vysviacky prvých slovenských biskupov: Karola Kmeťka pre Nitru, Mariána Blahu pre Banskú Bystricu a Jána Vojtaššáka pre spišskú diecézu. Spišská diecéza dostala v osobe otca biskupa Jána Vojtaššáka veľký dar, za ktorý chceme Bohu ďakovať. Všetkých pozývame na najbližšie slávnosti. Pri tejto príležitosti farnosť Hrabušice organizuje púť do Zákamenného, záujemcovia nech sa zapíšu na papier na stolíku.

Kňazský seminár

Tí, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, nech sa s tajomstvom povolania zdôveria svojmu farárovi alebo kňazovi, ktorému dôverujú. Termín podania prihlášky do kňazského seminára je najneskôr do 29.2.2016.

Víkendový program pre snúbencov a manželské rekolekcie

11. - 13. marca 2016 - víkendový program pre snúbencov a zamilovaných zameraný na vzájomné spoznávanie sa a prehĺbenie vzťahu, 22. - 24. apríla 2016 - manželské rekolekcie. Bližšie informácie nájdete na výveske kostola.


15.jún 2014

Poďakovanie

Obnova hospodárskej miestnosti

VĎAČÍME:
– p. starostke Beate Kopčákovej (dodala materiál, nástroje)
– p. Jozefovi Barillovi (dodal dosky na podlahu a schody)
– p. kantorovi Františkovi Zacharovi a dvom pracovníkom VPP p. Ondrejovi Klimekovi a Šimonovi Šebestovi (za prácu na obnove hospodárskej miestnosti)


20.august 2011

Aktualizácia webu

Nový farár hrabušickej farnosti, aktualizácia galérie,
nová kniha návštev

Farnosť Hrabušice má nového pána farára PhDr.Pavla Kulu. Kontakt na neho nájdete v ľavej bočnej lište alebo v sekcii FARSKÝ ÚRAD HRABUŠICE.
Taktiež pribudli do GALÉRIE fotky z posledného 1. svätého prijímania v Betlanovciach a letného Erko tábora na Vlčej chate.
Pre technické problémy bola založená nová KNIHA NÁVŠTEV, kde máte opäť priestor pre Vaše otázky a názory.
Čoskoro bude aktualizovaná aj sekcia BOHOSLUŽBY, ich aktuálny čas sa zatiaľ dozviete po každej svätej omši v kostole. Za pochopenie ďakujeme.


22.november 2008

Aktualizácia galérie

Fotografie exteriéru betlanovského kostola

Na stránku dnes pribudlo 8 jesenných fotiek kostola v Betlanovciach, ktoré nájdete v sekcii GALÉRIA > BETLANOVCE-KOSTOL.


20.september 2008

OTVORENIE STRÁNKY HRABUŠICKEJ FARNOSTI!

Vítame Vás na novootvorenej stránke farnosti obce Hrabušice s filialkou Betlanovce.

Nájdete tu všetky základné informácie, kontakt, časy bohoslužieb, modlitby alebo galériu. Niektoré sekcie (Filialka Betlanovce, Sviatosti, Kresťanský pohreb) budú doplnené čoskoro.