Bohoslužby

27.03.2023 - 02.04.2023 - aktualizované pri nedeľných bohoslužbách v oznamoch


HRABUŠICE FILIALKA BETLANOVCE
Pondelok 18:00 -
Utorok 7:00 -
Streda 18:00 17:00, sv. spoveď chorých pred Veľkou nocou cca od 12:00 hod.
Štvrtok 7:00 -
Piatok 17:30 Krížová cesta, 18:00 sv. omša za účasti detí 7:00, 17:30 Krížová cesta - ženy-matky
Sobota 7:00 po sv. omši Fatimská pobožnosť, sv. spoveď pred Veľkou nocou od 14:00 hod. do 15:45 hod. sv. spoveď pred Veľkou nocou od 14:00 hod. do 15:45 hod.
Nedeľa 8:00, 11:00, 13:30 Krížová cesta - birmovanci 9:30, 14:00 Krížová cesta - hasičský zbor