Bohoslužby

21.06.2021-27.06.2021 - aktualizované pri nedeľných bohoslužbách v oznamoch


HRABUŠICE FILIALKA BETLANOVCE
Pondelok 18:00 Junové pobožnosti k Božskému Srdcu budú 15 minút pred sv. omšou.
Utorok 7:00 -
Streda 18:00 -
Štvrtok 18:00 17:00
Piatok 17:00, po sv. omši sa budú odovzdávať rúcha -
Sobota 15:00 Sobáš -
Nedeľa 8:00, 11:00, ZBIERKA na dobročinné diela Svätého Otca. Všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30.júna 2021. 9:30, ZBIERKA na dobročinné diela Svätého Otca.