Bohoslužby

02.08.2021-08.08.2021 - aktualizované pri nedeľných bohoslužbách v oznamoch


HRABUŠICE FILIALKA BETLANOVCE
Pondelok 18:00, sv. spoveď od 17:00 hod. 14:00 Pohreb, sv. spoveď od 13:00 hod.
Utorok 7:00, sv. spoveď od 6:30 hod. -
Streda 18:00, sv. spoveď od 17:00 hod. -
Štvrtok 18:00, 18:30 - 19:30 hod. Poklona Sviatosti Oltárnej, sv. spoveď od 16:30 hod. -
Piatok 18:00, sv. spoveď od 19:00 hod. do 19:45 hod., návšteva chorých dopoludnia 17:00, sv. spoveď od 15:30 hod., návšteva chorých cca od 11:30 hod.
Sobota 7:00, po sv. omši Fatimská pobožnosť -
Nedeľa 8:00, 11:00 Odpustová slávnosť sv. Vavrinca 9:30