Bohoslužby

29.05.2023 - 04.06.2023 - aktualizované pri nedeľných bohoslužbách v oznamoch


HRABUŠICE FILIALKA BETLANOVCE
Pondelok 18:00, sv. omša za účastí detí, Júnové pobožnosti budú 15 min. pred sv. omšou, sv. spoveď od 17:00 hod. Júnové pobožnosti budú o 17:00 hod., ak nebude sv. omša
Utorok 7:00, sv. spoveď od 6:30 hod. -
Streda 17:00, sv. omša za účastí detí, po sv. omši liturgický nácvik a nácvik spevu, sv. spoveď od 15:45 hod., návšteva chorých dopoludnia návšteva chorých cca od 12:00 hod.
Štvrtok 18:00, sv. omša za účastí detí, po sv. omši liturgický nácvik 17:00, sv. spoveď od 15:45 hod.
Piatok 17:00 sv. omša za účastí detí, sv. spoveď od 15:45 hod., o 16:00 hod. pod farou sa uskutoční nácvik spevu 18:00
Sobota o 10:00 hod. sv. spoveď v kostole v Hrabušiciach, po sv. spovedi sa budú rozdávať rúcha, 14:30 Fatimská pobobožnosť, 15:30 Sobáš -
Nedeľa 8:00, 10:30 Prvé sväté prijímanie 9:00