Oznamy

júl 2022

Aktualizácia webu

Projekt: ZAMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU KOSTOLA SV: VAVRINCA V HRABUŠICIACH

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ HRABUŠICE
Projekt:
ZAMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU
KOSTOLA SV. VAVRINCA
V HRABUŠICIACH
VÝŠKA DOTÁCIE: 3 600,00 €
REALIZÁCIA PROJEKTU
JÚL - OKTÓBER 2022
KOŠICKÝ SAMOSPRAVNÝ KRAJ
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ
KOŠICKÝM SAMOSPRAVNÝM KRAJOM
na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. DS/082/2022


jún 2022

Aktualizácia webu

Projekt obnovy objektu

Projekt obnovy objektu
R.K. KOSTOL SV. VAVRINCA,
č. ÚZPF 649/1,
HRABUŠICE, PARC.Č.1
REALIZOVANÝ
S FINANČNOU PODPOROU
MINISTERSTVA KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
na základe zmluvy o poskytnutí dotácie
č. MK-8771/2021-180


31.marec 2020

Aktualizácia webu

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ
"Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá
(je to ľútosť z lásky, lat. caritatis contritio)."KKC 1452
PRVÝ KROK - Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti.
Tu prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie, o zahnanie strachu pred večným
zatratením a inými trestami za hriechy. Môžeme tak urobiť napr. takto:
"Duchu Svätý, Ty darca múdrosti a zoslaný Potešiteľ, ktorý ma vedieš odmalička cestou viery, prosím,
príď ku mne v tento čas a zlom moc mojich súkromných záujmov pri mojej snahe vzbudiť si pevnú ľútosť
nad mojimi hriechmi. Nedopusť, aby som pomyslel na strach zo zatratenia ako na motiváciu svojej ľútosti,
ale naopak, pomôž mi vzbudiť si dokonalú ľútosť, kedy by som pocítil skutočnú skľúčenosť a bolesť duše
iba z veľkej lásky k Tebe, Bože. Buď prosím so mnou Pane a Bože náš. Amen"
DRUHÝ KROK - Vzbudenie si lásky k Bohu.
Na pomoc nám prichádza najväčšie prikázanie lásky, ktoré nám Pán zanechal. Nájdeme ho v dvanástej kapitole
Markovho Evanjelia, verše 28 - 31. Skúsme si ho pomaly, ale hlavne s myšlienkou na lásku k Bohu prečítať:
Tu k nemu pristupil jeden zo zákonníkov a spýtal sa ho: "Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?" Ježiš odpovedal:
"Prvé je toto: Počuj Izrael, Pán náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca,
z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily! Druhé je toto: Milovať budeš svojho blížneho
ako seba samého! Iného väčšieho prikázania ako sú tieto niet."
TRETÍ KROK - Vzbudenie si ľútosti nad spáchanými hriechmi s rozhodnutím polepšiť sa.
Tento krok predpokladá dve veci. Najskôr si poriadne pospytovať svedomie a zistiť všetky hriechy, ktoré sme spravili
a potom ich začať ľutovať. Pospytovať si svedomie - k tomu nám dopomôže spytovanie svedomia, ktoré máme v modlitebnej
knižke, dnes už aj v aplikácii na mobile. Slova ľútosti môžeme použiť tie, ktoré používame pri sviatosti zmierenia.
Hneď potom si dám predsavzatie, že sa polepším.
ŠTVRTÝ KROK - Pevné rozhodnutie ísť na spoveď hneď, ako to bude možné.
Rozhodnutie pri prvej príležitosti sa vyspovedať patrí k úplnosti dokonalej ľútosti. Totiž úkon lásky je vtedy
naozajstný a úplný, keď je bez výhrad. Tak aj my chceme pristupovať k Bohu bez výhrad, preto aj naše pokanie
má byť bezvýhradné.Nemôžeme si teraz v tomto čase vzbudiť dokonalú ľútosť, ak nechceme ísť na spoveď hneď,
ako to bude možné, ale už dopredu chceme spoveď odkladať, napríklad do Vianoc.
PIATY KROK - Záverečné poďakovanie
Ak sme dosiahli dokonalú ľútosť, je samozrejmé, že za tento dar Bohu aj poďakujeme. Veď práve teraz nám Boh naše hriechy
odpustil a opäť nás prijal do svojho ovčinca a my sme opäť živými údmi Kristovho mystického tela, ktorým je Cirkev.
Ak by sme náhle zomreli, nemusíme sa báť. Naviazali sme pomocou Ducha Svätého priateľstvo s Bohom, preto sa mu treba
poďakovať za usmerňovanie, dar rady a sily. Vhodný je na záver záslužný skutok ako napr. čítanie Svätého písma,
modlitba Krížovej cesty, pomoc blížnemu a tak podobne.


20.august 2011

Aktualizácia webu

Nový farár hrabušickej farnosti, aktualizácia galérie,
nová kniha návštev

Farnosť Hrabušice má nového pána farára PhDr.Pavla Kulu. Kontakt na neho nájdete v ľavej bočnej lište alebo v sekcii FARSKÝ ÚRAD HRABUŠICE.
Taktiež pribudli do GALÉRIE fotky z posledného 1. svätého prijímania v Betlanovciach a posledných dvoch ročníkov letného Erko tábora na Vlčej chate.
Pre technické problémy bola založená nová KNIHA NÁVŠTEV, kde máte opäť priestor pre Vaše otázky a názory.
Čoskoro bude aktualizovaná aj sekcia BOHOSLUŽBY, ich aktuálny čas sa zatiaľ dozviete po každej svätej omši v kostole. Za pochopenie ďakujeme.


22.november 2008

Aktualizácia galérie

Fotografie exteriéru betlanovského kostola

Na stránku dnes pribudlo 8 jesenných fotiek kostola v Betlanovciach, ktoré nájdete v sekcii GALÉRIA > BETLANOVCE-KOSTOL.


20.september 2008

Otvorenie stránky hrabušickej farnosti!

Vítame Vás na novootvorenej stránke farnosti obce Hrabušice s filialkou Betlanovce.

Nájdete tu všetky základné informácie, kontakt, časy bohoslužieb, modlitby alebo galériu. Niektoré sekcie (Filialka Betlanovce, Sviatosti, Kresťanský pohreb) budú doplnené čoskoro.