Kresťanský pohreb

Smrť je pre všetkých veľké tajomstvo. Mrtvé telo človeka máme v posvätnej úcte. To isté telo, v ktorom sídli nesmrteľná duša, bude raz oživené a vzkriesené. Kresťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi. Cirkev, ktorá ako matka sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala "do Otcových rúk".