Sedem hlavných hriechov

1. Pýcha
2. Lakomstvo
3. Smilstvo
4. Závisť
5. Obžerstvo
6. Hnev
7. LenivosťSpäť