Anjelské pozdravenie

Zdravas’, Mária, milosti plná,
Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych
teraz i v hodinu smrti našej.
Amen.Späť