Chváloslovie

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku,
tak nech je i teraz i vždycky,
i na veky vekov.
Amen.Spä