Formy zbožnosti

1. Modlitba
2. Pôst
3. AlmužnaSpäť