Hlavné prikázanie

Milovať budeš Pána, svojho Boha,
celým svojím srdcom, celou svojou dušou,
celou svojou silou a celou svojou mysľou
a svojho blížneho ako seba samého
(Lk 10,27-28).Späť