Katolícky pozdrav

Pochválený buď Ježiš Kristus.
Naveky. Amen.

Pozdrav Pán Boh.
Pán Boh uslyš.Späť