Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný,
daj nám dnes a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom
a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Amen.Späť