Pre˛ehnanie

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.Spä¯