Sedem sviatostí

1. Krst
2. Birmovanie
3. Eucharistia (Oltárna sviatosť)
4. Pokánie (sviatosť zmierenia)
5. Pomazanie chorých
6. Posvätná vysviacka
7. ManželstvoSpäť