Spomeň si, svätá Panna Mária

Spomeň si, svätá Panna Mária,
že nikdy nebolo počuť,
žeby bol niekto opustený,
kto sa utiekal pod tvoju ochranu,
teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie.
Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe,
Matka, Panna panien;
k tebe prichádzam,
pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik.
Matka večného Slova, neodmietni moje slová,
ale ma milostivo vypočuj a vyslyš.
Amen.Späť