Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania dokonalejšie spája pokrstených s Cirkvou, spečaťuje krstnú milosť a podľa vierouky obdarúva birmovanca osobitnými darmi Ducha Svätého. Sviatostný znak birmovania je krizmácia - položenie ruky biskupa na hlavu birmovanca a pomazanie krizmou na čele so slovami: Príjmi znak daru Ducha Svätého.
Späť