Sviatosti

Sviatosť krstu Sviatosť birmovania Sviatosť Eucharistie (sv.prijímanie) Sviatosť zmierenia (spoveď) Sviatosť pomazania chorých Sviatosť manželstva Sviatosť posvätného stavu (kňazstva)