Ssviatosť posvätného stavu (kňazstva)

Sviatosť posvätného stavu /kňazstva/ je sviatosť, v ktorej Kristus udeľuje kňazskú moc a dáva potrebnú milosť k tomuto poslaniu. Chápe sa ako sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: stupeň biskupov - episkopát, kňazov - presbyterát a diakonov - diakonát. Prijíma ju muž starší ako 25 rokov. Sviatostným znakom posvätného stavu je vkladanie rúk biskupa a slová konsekračnej - zasvätnej modlitby.

Späť