Sviatosť krstu

Sviatosť krstu sa považuje za nezmazateľný vstup do Cirkvi a bránu k ostatným sviatostiam, znovuzrodenie človeka pre nový život vo viere v zmrtvýchvstalého Krista ako svojho Pána. Krst je základom celého kresťanského života.
Sviatostným znakom krstu je liatie vody na hlavu dieťaťa a krstná formula.
Späť