Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva je sviatosť, v ktorej Kristus posväcuje lásku muža a ženy, vzájomne ich zjednocuje a zapája ich do plánu Božej lásky. Katolícka viera nepozná rozvod, aj keď za istých podmienok môže uznať, že manželstvo nikdy nevstupilo do platnosti a anulovať ho, alebo potvrdiť rozchod manželov, pričom manželský zväzok ostáva v platnosti.
Sviatostným znakom manželstva je uzavretie manželskej zmluvy.
Späť