Sviatosť pomazania chorých

Sviatosť pomazania chorých /občas nesprávne nazývaná ako posledné pomazanie/ je sviatosť, v ktorej Kristus pomáha chorému na tele i na duši. Je to odporúčanie chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil v bolestiach, posilnil v slabostiach a spasil ich.
Sviatostným znakom pomazania chorých je pomazanie chorého olejom na čele a na rukách a sviatostná formula /modlitba kňaza/.
Späť