Ssviatosť zmierenia (spoveď)

Sviatosť zmierenia posväcuje a spečaťuje osobný proces obrátenia po opätovnom páde do hriechu.
Sviatostným znakom zmierenia je vyznanie hriechov s ľútosťou a kňazské rozhrešenie.
Späť