Za zosnulých

Odpočinutie večné daj im, Pane.
A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji.Spä